กิจกรรม โครงการประชุม สัมมนา เสวนาวิชาการ

หน้าแรก / กิจกรรม

เสวนาวิชาการ

งานครบรอบ 39 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันเอเชียศึกษา

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 39 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันเอเชียศึกษา
วันที่ 21 และ 23 พฤษภาคม 2567
ณ CU Social Innovation Hub อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567
– งานแสดงความยินดีครบรอบ 39 ปี
– เปิดศูนย์เกาหลีศึกษา
– การเสวนา Connectivity ครั้งที่ 2 “บนมรรคาสายไหมและชลธารสายเครื่องเทศ”
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567
– เปิดตัวหนังสือ พุทธโคดม
– บรรยายสาธารณะในโอกาสแนะนำศูนย์ความมั่นคงร่วมสมัยศึกษา


รายละเอียด

วันที่

21 พฤษภาคม 2567

เวลา

08:00 - 16:00

สถานที่

ณ CU Social Innovation Hub อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสาร