นักวิจัย

ดร.คัทลียา เหลี่ยมดี

ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิจัย

ความเชี่ยวชาญ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาช่วงสงครามเย็น ชายแดนไทย-กัมพูชา มานุษยวิทยาการแพทย์ และการเคลื่อนย้ายข้ามแดน

หมายเลขโทรศัพท์

02-2187468

อีเมล

Khathaleeya.L@chula.ac.th,

คุณวุฒิ
ชื่อสถานศึกษา

ปริญญาเอกสาขามานุษยวิทยา

ปริญญาโทสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอตเทิล

รายการ
ปี

ดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก: On the Move Across Phnom Dangrek: Mobilities and Silences in the Thai-Cambodian Borderland (2020)

2020

รีวิวหนังสือ: The Lost Territories: Thailand's History of National Humiliation (Shane Strate 2015) โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ: “การศึกษาการเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาดและการควบคุมชายแดนของประเทศไทยในยุคโควิด-19"

2015

โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ: “การศึกษาการเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาดและการควบคุมชายแดนของประเทศไทยในยุคโควิด-19"