สื่อสิ่งพิมพ์

หน้าแรก / สื่อสิ่งพิมพ์

ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ ได้ให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หนังสือเรื่อง “การเมืองเกาหลีก่อนสมัยใหม่: ประวัติศาสตร์การเมืองเกาหลีตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19” โดย อาจารย์สุพลธัช เตชะบูรณะ


รายละเอียด

ผู้แต่ง

สุพลธัช เตชะบูรณะ