เกี่ยวกับศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม

ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม

ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม  สถาบันเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ทางวิจัยและวิชาการด้านพหุวัฒนธรรมศึกษา รวมทั้งที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาและความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ  ความมั่นคง ประวัติศาสตร์  และสังคม   และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษา ‘ทุนซ่อนเร้น’ ที่มีอยู่ในสังคมไทยมารังสรรค์สร้างอัตลักษณ์งานวิจัยด้านวัฒนธรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับวัฒนธรรมไทย และคุณค่าที่ซ่อนเร้นในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยนำมาสื่อสารผ่านสื่อและนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบัน  อีกทั้งยังเป็นศูนย์ภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านพหุวัฒนธรรมศึกษากับกลไกภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมในการประสานการทำงานร่วมกัน   ตลอดจนจะเป็นหน่วยงานที่นำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดด้วยกระบวนการทางความคิดใหม่เพื่อให้เกิดผลผลิตอันทันสมัยที่จะส่งผลเฉพาะกลุ่มและในเชิงสาธารณะ และตอบโจทย์สำคัญของสังคมไทย

บทความของศูนย์วิจัย

เรียงโดย:

การเหยียดชาติพันธุ์-ศาสนา: ปัจจัยอุปสรรคสำคัญในการแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญาในพม่า
การเหยียดชาติพันธุ์-ศาสนา: ปัจจัยอุปสรรคสำคัญในการแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญาในพม่า

โดย กรกช เรือนจันทร์ กรณีปัญหาชาวโรฮิงญาเป็นปัญหาความมั่นคงของมนุษย์ ชาวโรฮิงญาถูกลิดรอนความมั่นคงของมนุษย์อันเป็นสิ่งที่คนทุกคนควรได้รับ ไม่ว่าจะเรื่องความปลอดภัย ปัญหาเรื้อรัง อย่างเช่น ความหิว โรคภัย การถูกควบคุม การปกป้องจากการบ่อนทำลาย หรืออุบัติเหตุต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ประเด็นปัญหาค

กรกช เรือนจันทร์
2565
กระแสเอเชีย
“มาสคอต” คาแรกเตอร์ตัวการ์ตูนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น (ตอนที่ 2 : มาสคอตกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)
“มาสคอต” คาแรกเตอร์ตัวการ์ตูนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น (ตอนที่ 2 : มาสคอตกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)

โดย กฤษบดินทร์ วงค์คำ (ตอนที่ 2 : มาสคอตกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) คงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการพยายามที่จะผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจไทย 4.0 โดยมีมาตรการส่งเสริมทั้งจากภาครัฐและเอกชนให้เกิดการสร้างระบบเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New E

กฤษบดินทร์ วงค์คำ
2563
กระแสเอเชีย
“มาสคอต” คาแรกเตอร์ตัวการ์ตูนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น (ตอนที่ 1 : มาสคอต คือ อะไร?)
“มาสคอต” คาแรกเตอร์ตัวการ์ตูนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น (ตอนที่ 1 : มาสคอต คือ อะไร?)

โดย กฤษบดินทร์ วงค์คำ (ตอนที่ 1 : มาสคอต คือ อะไร?)             คำว่า “มาสคอต” (Mascot) แรกเริ่มนั้นมีการคาดการณ์กันว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 โดยเป็นคำที่มาจากรากศัพท์ในภาษาฝรั่งเศส คำว่า “Mascoto” แปลว่า “แม่มด หมอผี หรือเทพธิดา” ซึ่งเป็นรากศัพท์ที่ก่อให้เกิดคำว่า “Mascotte” ที่แ

กฤษบดินทร์ วงค์คำ
2563
กระแสเอเชีย
แนวโน้มประเทศไทยในความขัดแย้งจีน-สหรัฐฯ
แนวโน้มประเทศไทยในความขัดแย้งจีน-สหรัฐฯ

โดย ดร.ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์โลกปัจจุบันสั่นคลอนด้วยเหตุขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจเกิดใหม่อย่างจีนและกลุ่ม Trilateralism อันประกอบไปด้วยอเมริกาเหนือ ยุโรป และญี่ปุ่น1 โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำ คู่ขัดแย้งดังกล่าวไม่ต่างจากกลุ่มทุนใหม่ที่พร้อมยืนหยัดในเวทีโลกด้วยเครือข่ายตัว

ดร.ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์
2563
-

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
กิจกรรมที่ผ่านมา

เรียงโดย:

ที่ตั้งสถาบัน ( ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม)

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Institute of Asian Studies Chulalongkorn University)

อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 3 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330