กิจกรรม โครงการประชุม สัมมนา เสวนาวิชาการ

หน้าแรก / กิจกรรม

งานประชุมนานาชาติ

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Enlightened Leadership” โดย ดาโช เชริง โตบเกย์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏาน ขอเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Enlightened Leadership” โดย ดาโช เชริง โตบเกย์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังปาฐกถา สามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บันทึกวีดิทัศน์ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Enlightened Leadership” โดย นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ดาโช เชริง โตบเกย์ (Hon’ble Prime Minister Dasho Tshering Tobgay
https://youtu.be/b08RFvcUTqM


รายละเอียด

วันที่

27 มิถุนายน 2567

เวลา

09:00 - 12:00

สถานที่

ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย