Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
Seminar, Conference, Training - Institute of Asian Studies Chulalongkorn University
งานเปิดตัวแนวปฏิบัติประชาคมอาเซียนว่าด้วยเรื่องความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะสำหรับการดูแลสตรีที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
งานเปิดตัวแนวปฏิบัติประชาคมอาเซียนว่าด้วยเรื่องความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะสำหรับการดูแลสตรีที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

งานเปิดตัวแนวปฏิบัติประชาคมอาเซียนว่าด้วยเรื่องความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะสำหรับการดูแลสตรีที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องบีบี 201
ชั้น 2 ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
02-218-7415, 081-7164629

แนวปฏิบัติของประชาคมอาเซียนว่าด้วยเรื่องความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะสำหรับการดูแลสตรีที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยและจัดพิมพ์แล้ว โดยความร่วมมือ ACWC - ประเทศไทย, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ UN Women

ลงทะเบียน : https://joo.gl/JIYKH

หมายเหตุ
ก)ขอจำกัดสิทธิ์ เพียง 60 ที่นั่ง
ข) ใช้ภาษาไทยในการประชุมฯ
ค) แนวปฏิบัติฯ จัดพิมพ์จำนวนจำกัด มีแจกเฉพาะที่งาน