Search
Call Center : 0-2251-5199 E-Mail Facebook Page
Language
Thai Language English Language
เรื่องเด่น และข่าวกิจกรรมของสถาบัน
ดร.ศราวุฒิ อารีย์ รองผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษาให้สัมภาษณ์ NEW TV
ดร.ศราวุฒิ อารีย์ รองผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา
นักวิจัยจากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ  เข้าพบหอการค้ามัณฑะเลย์และสมาคมชาวจีนยูนนานในมัณฑะเลย์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 นักวิจัยจากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน SEA โดย Prof. Dr. Maria Serena I. Diokno
การบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน SEA
ดร.ศราวุฒิ อารีย์  ให้สัมภาษณ์ รายการ ผ่าประเด็นร้อนโลกมุสลิม ตอน ซาอุฯ มีมติเปิดสถานฑูตในอิรัก
รายการ ผ่าประเด็นร้อนโลกมุสลิม ตอน IS ปะทะ ซาอุฯ จริงหรือ?
นักวิจัยรุ่นใหม่ของสถาบันเอเชียศึกษา ลงภาคสนามในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 5-10 ธันวาคม 2557
นักวิจัยรุ่นใหม่ของสถาบันเอเชียศึกษา ลงภาคสนามในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ชายแดนไทย-พม่า และไทย-ลาว ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2557 เพื่อสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เช่น หอการค้าจังหวัด นักธุรกิจในพื้นที่ ประชาชน อันเป็นส่วนหน...
รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธนานนท์ ส่งมอบงานในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา ให้แก่ รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุมชั้น 7 อาคารประชาธิปก รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธนานนท์ ส่งมอบงานในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา ให้แก่ รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาลัย ให้ดำรงตำแห...
โปรโมชั่นพิเศษหนังสือดี ๆ จัดเป็นชุด เป็นของขวัญปีใหม่นี้
โปรโมชั่นพิเศษหนังสือดี ๆ จัดเป็นชุด เป็นของขวัญปีใหม่นี้
ผ.อ.ศูนย์แม่โขงศึกษา พาคณะนิสิตหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา Seas Chula เข้าพบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ อ. ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
13 พฤศจิกายน 2557 อ. อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ ผ.อ.ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเอเชียศึกษา เดินทางเข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา นำคณะผู้บริหารและพนักงานเดินทางเข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เพื...
สถาบันเอเชียศึกษา ให้การต้อนรับ Professor Li Zhu จาก Research Institute for Indian Ocean Economies Yunnan University
สถาบันเอเชียศึกษา ให้การต้อนรับ Professor Li Zhu จาก Research Institute for Indian Ocean Economies Yunnan University of Finance and Economics ประชุมเรื่องความร่วมมือ เกี่ียวกับงานวิจัยร่วมกัน เช่น เอเชียใต้ ลุ่มแม่น้ำ...
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่าง สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่าง